onsdag 19 mars 2014

Du helge Ande, sanne Gud

 1. Du helge Ande, sanne Gud,
lär världen all din kärleks bud,
att hålla Herren Jesus kär
och älska vad hans eget är.


2. Predika du om Jesu död

som hela världen frälst ur nöd.
Ja, vittna för var själ därom
att hon är Jesu egendom.

3. Säg världen som i mörkret går
att all dess synd däri består
att den ej vill på Jesus tro
och ej hos honom söka ro.

4. Lär världen så din hemlighet
om Jesus, vår rättfärdighet,
att Gud i Kristus blev vår man
och oss med blodet återvann.

5. Ge världen verklig insikt om
den nådefulla frihetsdom,
då varje mänska dömdes fri
från satans makt och slaveri.

6. Ja, trösta varje sorgsen själ,
så den hos Frälsaren mår väl.
Ge rädda hjärtan hopp och mod
att se sin frälsning i hans blod.

7. Led alla dem som vilse går,
så att de alla vägen når,
som Jesu kärlek banat har,
när han ett offer för oss var.

8. Ge hela Herrens menighet
sann kärlek och sann enighet,
så vi som frälsta syndare
varann i Jesus börjar se.


9. Låt glädjen av den nåd vi fått
uppmuntra oss att göra gott!
Låt Jesu frid oss fägna mer
än all den frid som världen ger.

10. I Jesu namn nu lär oss rätt
att tro och be på barnasätt!
Med Fadern och hans Son du då
ska evig lovsång av oss få! 
 

M B Malmstedt:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar