måndag 11 juni 2018

Skurar av nåd ska få falla1. Skurar av nåd ska få falla, 
det lovar Gud i sitt ord. 
Härliga, saliga tider 
unnar han hela vår jord.
Skurar från höjden,
ymniga, sänd oss, o Gud! 
Droppar ej endast, men skurar, 
Herre, att falla nu bjud! 

2. Skurar av nåd ska få falla,
fröjda vårt hjärta igen!
Törstande ängarna väntar
skurar från himmelen än. 
Skurar från höjden...

3. Skurar av nåd ska få falla, 
sänd dem nu ner till vår jord! 
Sänd oss välsignelsens tider, 
som du har sagt i ditt ord!
Skurar från höjden...

4. Skurar av nåd ska få falla, 
Gud, låt dem falla just nu! 
Gud, medan här vi dej beder, 
sänd oss välsignelsen du! 
Skurar från höjden...

tisdag 15 maj 2018

Nu varje åker sänder (I pingstens ljuva tid)
1. Nu varje åker sänder
sin lovsång upp till Gud,
och varje träd hans händer
nu kläder som en brud.
Nu jublar fågelns tunga,
hör jord och himmel sjunga
i pingstens ljuva tid!

2. Men större än naturen,
för Gud långt mera värd
och högst av honom buren
är hjärtats vida värld.
Där vill han under göra,
där vill han lovsång höra
i pingstens ljuva tid.

3. När Anden får förklara
för oss Guds helga ord,
då får vårt hjärta vara
en nysådd åkerjord.
Då är Guds rike nära,
dess gröda får vi bära
i pingstens ljuva tid.

måndag 12 februari 2018

Sprid himlens glädjebud


1. Sprid himlens glädjebud,
en hälsning från vår Gud
till varje mänskobröst
som längtar efter tröst,
må tusen tungors ljud
tillsammans prisa Gud,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här,
Guds Ande är nu här,
vår Hjälpare från Gud
är sänd i världen ut.
Sprid himlens glädjebud
i hela världen ut,
Guds Ande är nu här!

2. Den långa natten flyr,
en härlig morgon gryr,
ett glädjebud jag hör
som allting nytt nu gör,
att Jesus synden bar,
stod upp som lovat var,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här...

3. Guds Ande, Faderns tolk
är sänd till jordens folk,
han budet till oss bär
att allt fullbordat är.
O kärlek djup och stor
som i Guds hjärta bor,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här...

4. Så sjung, låt ekot fly
högt upp mot himlens sky,
tills helgonen i höjd
instämmer i vår fröjd,
tills hjärtan, folk och land
för Jesus står i brand,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här...

lördag 2 december 2017

Se vad Jesus lovar härAlt. koral:
1. Se vad Jesus lovar här:
Anden som Guds väg oss lär,
som från Fadern sändes ner
och oss aldrig överger.

2. Jesus i sin härlighet
tänker på vår skröplighet.
Själv i nåd han hos oss är
när oss Anden styr och lär.

3. Där Guds Ande ingång fann,
gärna också stannar han.
Ande, var hos mej i nåd,
led mej alltid i ditt råd!

4. Tala när jag inget vet,
hjälp mej i min häpenhet.
Far jag vilse, led mej rätt,
styr du allt på bästa sätt.

5. Mot den ondes avund så
alltid på min sida stå.
Där med kraftens ord du är
flyr ju hela mörkrets här.

6. Inte fäller mej min nöd
om du ger min svaghet stöd.
Jag min väg då trygg kan gå
och det goda målet nå.

7. Med min ande vittne bär
att Guds eget barn jag är,
gör min sak i himlen god
genom Jesu Kristi blod.

8. När jag saknar kraft och röst,
ropa "Abba!" i mitt bröst.
När min sista suck jag drar,
var mitt mäktiga försvar.

9. När jag Jesus ser engång
blir det salig jubelsång.
Fader, Son och Ande vis,
dej ske evigt lov och pris!

söndag 22 oktober 2017

Ande god, kom till oss in
Ande god, kom till oss in,
tänd i oss alla kärlekens låga.
Ande god, kom till oss in,
Ande god, kom till oss in.

måndag 7 augusti 2017

Helig Ande, himlens lågaAlt. melodiversion:Helig Ande, himlens låga,
kom och tänd mitt hjärta nu,
så jag Jesus klart kan skåda
som min Frälsare och Gud! 
Jesus, jag vill älska dej,
det är vad jag önskar mej!