torsdag 26 mars 2015

O pingst utan slut
Alt. mel. av den norske tonsättaren Lindeman:1. O pingst utan slut
i Anden, som evigt från Fadern går ut,
du skänkte apostlarna kärlekens glöd
att vittna om Kristus, hans liv och hans död,
hans makt att befria förgängelsens slav
med livet han gav.

2. Du Ande, som är 
utgjuten i Kyrkan, du alltid är här.
Du brinner ibland oss, som en gång du brann
i busken som Mose på Sinai fann,
du sprider din eld genom Ordet du sänt
och Guds sakrament.

3. O Ande, o Gud,
vi tillber din närvaro, prisar ditt bud,
som avslöjar falskheten, visar vår brist
och föder på nytt genom Frälsaren Krist.
Du bryter allt högmod, allt själviskt du ser
och Kristus oss ger.

4. Du Ande, Guds liv,
som fött oss till livet, ibland oss förbliv!
Låt glöden och elden, din gåva till oss,
bli mäktig och brinna som lysande bloss,
med kärlekens flamma, till världen som är
sin Skapare kär.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar