onsdag 18 maj 2016

Kom, alla folk på denna jordAlt. koral:1. Kom, alla folk på denna jord
och lär Guds kärlek känna!
Den ropas ut i livets ord
till världens alla ändar:
Var fattig syndare må gå
att nåd hos Jesus Kristus få,
ja, evigt liv och glädje!

2. Guds ord att han är mild och god
och sej med oss försonar,
Guds ord om Jesu död och blod
så starkt och mäktigt tonar
att det kan väcka den igen,
som ligger död i synden än:
stå upp då från de döda!

3. Det lyser in i hjärtats natt
så det i själen dagas,
när Jesus som en funnen skatt
i tron ses emottagas.
Då blir vår hela vandring ny,
då vill och kan man synden sky
och följa Jesus efter.

4. Så låt, barmhärtighetens Gud,
ditt ord med kraft förkunnas
och må ditt stora glädjebud
av oss åt alla unnas,
så alla värms av Andens glöd
och hämtar liv i överflöd
av Jesu nåd och kärlek!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar