måndag 12 februari 2018

Sprid himlens glädjebud


1. Sprid himlens glädjebud,
en hälsning från vår Gud
till varje mänskobröst
som längtar efter tröst,
må tusen tungors ljud
tillsammans prisa Gud,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här,
Guds Ande är nu här,
vår Hjälpare från Gud
är sänd i världen ut.
Sprid himlens glädjebud
i hela världen ut,
Guds Ande är nu här!

2. Den långa natten flyr,
en härlig morgon gryr,
ett glädjebud jag hör
som allting nytt nu gör,
att Jesus synden bar,
stod upp som lovat var,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här...

3. Guds Ande, Faderns tolk
är sänd till jordens folk,
han budet till oss bär
att allt fullbordat är.
O kärlek djup och stor
som i Guds hjärta bor,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här...

4. Så sjung, låt ekot fly
högt upp mot himlens sky,
tills helgonen i höjd
instämmer i vår fröjd,
tills hjärtan, folk och land
för Jesus står i brand,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar