måndag 11 juni 2018

Skurar av nåd ska få falla1. Skurar av nåd ska få falla, 
det lovar Gud i sitt ord. 
Härliga, saliga tider 
unnar han hela vår jord.
Skurar från höjden,
ymniga, sänd oss, o Gud! 
Droppar ej endast, men skurar, 
Herre, att falla nu bjud! 

2. Skurar av nåd ska få falla,
fröjda vårt hjärta igen!
Törstande ängarna väntar
skurar från himmelen än. 
Skurar från höjden...

3. Skurar av nåd ska få falla, 
sänd dem nu ner till vår jord! 
Sänd oss välsignelsens tider, 
som du har sagt i ditt ord!
Skurar från höjden...

4. Skurar av nåd ska få falla, 
Gud, låt dem falla just nu! 
Gud, medan här vi dej beder, 
sänd oss välsignelsen du! 
Skurar från höjden...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar