torsdag 10 oktober 2013

Från när och fjärran nu som förr1. Från när och fjärran nu som förr
vi hör om skördar för Guds rike. 
Gå inte då förbi vår dörr, 
du Gud, i kärlek utan like! 
Fullborda ock på oss ditt råd, 
besegra ock vårt överdåd 
med din nåd! 

2. Giv åt din torra vingård här 
ett nådens regn, som förr du givit! 
Du vet hur stor vår vanmakt är, 
du ser hur mäktig världen blivit. 
Så kom då, käre Herre, snart 
och låt oss se vår fara klart, 
uppenbart. 

3. Du som förmår att göra mer 
än vi kan bedja eller tänka, 
bryt alla otrons fästen ner 
och må du nya hjärtan skänka! 
Ja, kom med stark och väldig hand 
och lossa alla syndens band 
i vårt land! 

4. Och ger du oss en pingstvind än 
och är en sökningstid oss nära, 
så låt oss ej förspilla den, 
men vad vår frid tillhör få lära. 
Ja, öppna våra ögon då, 
att vi din Andes verk också 
må förstå. 

5. Låt oss ej fåfängt bedja om 
din helge Andes stora gåva! 
Till allas våra hjärtan kom, 
att vi dig snart må glada lova! 
Ja, amen, se, vi tror därpå 
att vad du lovat skall bestå! 
Ske alltså!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar