onsdag 19 mars 2014

Du vid din bortgång, Herre vår
1. Du vid din bortgång, Herre vår,
oss lovat Anden sända,
den helge Ande som utgår
att Herrens eld upptända
i alla hjärtan som dej tror
och trots den synd som i dem bor,
på Ordets kraft förtröstar.

2. Ty ej åt lärjungarna blott
är detta löfte givet.
Nej, samma löfte vi har fått,
det står så tydligt skrivet.
Vi därför ber av hjärtats grund:
O Jesus Krist, du livets brunn,
uppfyll oss med din Ande.

3. O Jesus, gjut i våra bröst
din glädjeolja rena.
Uppfyll oss med din Andes tröst
och innerligt förena.
Ja, till ett hjärta och en själ
i kärlek slut oss samman väl,
med fridens band omhägna.

4. Din Andes eldsdop du oss giv,
samt nya tungors gåva.
Din lag i våra hjärtan skriv
och lär oss rätt dig lova.
Ja, öppna för oss ordets dörr,
så med helt annan kraft än förr
ditt ord av oss förkunnas.

5. Du minns ditt löfte, Jesus kär,
du kan ditt ord ej glömma:
från den som tron inom sig bär
skall livets vatten strömma.
Så ber vi dig av hjärtats grund:
O Jesus Krist, i denna stund
gjut över oss din Ande!


Text: Fredrik Gabriel Hedberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar