torsdag 20 mars 2014

Kom, Jesus, vår Herre, en pingstvind oss giv1. Kom Jesus vår Herre, en pingstvind oss giv
med Ande och eld kom och döp oss, att liv
må flöda i din kyrka!

2. Kom, utgjut din Ande, som tar av allt ditt
och ger åt de dina och bjuder dem fritt
till dej, o Herre, komma!

3. Kom, helige Ande, vår Hjälpare god,
och gör för oss dyrbart vår Frälsares blod,
som rena kan oss alla!

4. Kom, slut alla nedslagna intill ditt bröst
och lär dem att ropa med glädje och tröst
sitt "Abba, käre Fader!"

5. Kom, samla de spridda Guds-barnen till ett
och lär dem att älska i ljuvt och i lett
mer innerligt varandra!

6. Kom, låt oss få höra din röst i allt brus
och led oss beständigt i sanningens ljus
dit hem till fadershuset! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar