lördag 27 april 2013

Från himlen kom en väldig vindAlt. norsk koral:


Alt finsk koral:1. Från himlen kom en väldig vind,
en väldig vind,
med eld till lärjungskaran in.
Halleluja, halleluja!

2. Guds Ande var å färde då,
å färde då,
och folket kom och hörde på.
Halleluja, halleluja!

3. Och Sankte Per i Anden stark,
i Anden stark,
bar vittnesbörd om allt Guds verk,
halleluja, halleluja,

4. och först och främst om Jesus Krist,
om Jesus Krist.
Allt folket kände då sin brist.
Halleluja, halleluja!

5. Man sökte då Guds fred och nåd,
Guds fred och nåd:
"Ni män och bröder, ge oss råd."
Halleluja, halleluja!

6. "I Jesu namn låt döpa er,
låt döpa er
till syndernas förlåtelse."
Halleluja, halleluja!

7. Som gåva ska ni alla då,
ni alla då
den heliga Guds Ande få."
Halleluja, halleluja!

8. Det skedde så till Guds behag,
till Guds behag.
Guds kyrka föddes denna dag.
Halleluja, halleluja!

9. Det såddes ut ett litet frö,
ett litet frö,
till synes dömt att fruktlöst dö.
Halleluja, halleluja!

10. Det växte till ett väldigt träd,
ett väldigt träd,
och himlens fåglar bygger där.
Halleluja, halleluja!

11. Av Anden och hans allmaktsord
hans allmaktsord,
Guds kyrka växer på vår jord.
Halleluja, halleluja!

12. Vi tackar Gud, som hör oss bäst,
som hör oss bäst,
för pingstens underbara fest.
Halleluja, halleluja!


Text: Magnus Brostrup Landstad, övers. A.H.

Musik: Rikard Norén alt. Ludvig Mathias Lindeman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar