lördag 27 april 2013

Helige Ande, sanningens Ande

Alt. koral (OBS! finns ej i 1986 års psalmbok, däremot i 1939 års koralbok):1. Helige Ande, sanningens Ande,
kom att oss ledsaga.
Låt oss ej falla eller oss förvilla,
men till målet draga
i trones ljus, förtröstande och stilla.
Vishet, o Herre, giv oss av höjden.

2. Helige Ande, kraftenes Ande,
kom att oss uppliva.
Må kärlek bo i våra hjärtan inne
och dess frukter bliva
en kristlig dygd, ett himmelskt mod och sinne.
Helighet, Herre, giv oss av höjden.

3. Helige Ande, glädjenes Ande,
kom att oss hugsvala.
Låt hoppets röst bland levernets bekymmer
till vår ande tala,
och giv oss frid, när livets afton skymmer.
Salighet, Herre, giv oss i höjden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar