lördag 27 april 2013

Helge Ande, kom och driv
1. Helig Ande, kom och driv
misstrons dimma från vårt liv
som när härlig morgonbris
driver bort allt nattens dis.

2. Då skall vi i ljuset se
Bibelns uppenbarelse
mitt i andelivets höst
stråla fram och bli till tröst.

3. Låt vårt folk då vakna opp
till att såsom Kristi kropp
komma hem till kyrkans hus,
genom dopets kraft och ljus.

4. Bara du kan göra det
som vi ber till verklighet.
Ta oss i din tjänst och led
dit du vill. Vi följer med.

5. Utan dig finns inget hopp
att vårt folk skall vakna opp,
men du, Ande, vägar vet,
för du är Guds möjlighet.


Text (inkl. copyright): Christian Braw, publ. med tillstånd 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar